кататимно-імагінативна психотерапія

Українське Національне співтовариство дослідження та розвитку кататимно-імагінативної психотерапії

Гелена Лазос

Керівник УНСДР КІП

Людмила Гребінь

Тренер і супервізор

Зоя Кісарчук

Тренер і супервізор

Яніна Омельченко

Навчальний терапевт

Українське національне товариство дослідження і розвитку кататимно-імагінативної психотерапії було створено 25 травня 2014 року групою науковців і психотерапевтів, які ще з 90-х років минулого століття опановували метод КІП та досліджували його психотерапевтичний потенціал в контексті національного менталітету та соціокультурних особливостей українського суспільства.

Певний час ця діяльність здійснювалась у межах Київського товариства символдрами, яке було підпорядковане у всіх аспектах своєї роботи Міжрегіональній громадській організації сприяння розвитку символдрами (МГОСРС) з центром у Москві (Росія).

Створення нами у 2014 році нової, незалежної від МГОСРС, організації було продиктоване низкою чинників, основними серед яких є:

Ідея розвитку в Україні національного професійного об’єднання психотерапевтів, які працюють за методом КІП, і є незалежним у своїй організаційній, навчальній та кадровій політиці, подібно до таких об’єднань у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Швеції, Чехії та інших європейських країнах.

Необхідність розроблення та впровадження в Україні якісно нової  програми підготовки фахівців за методом КІП, яка би за характеристиками своїх структурних елементів максимально наближалась до Європейських освітніх стандартів і, зокрема, передбачала отримання кандидатами, поряд із належними знаннями з теорії та практики КІП, чітко визначеного за змістом і кількістю годин обсягу знань і навичок у галузі психодинамічної/психоаналітичної психотерапії.

  Важливість більшого залучення КІП-терапевтів у контекст діяльності української психотерапевтичної спільноти, в тому числі тіснішого співробітництва з Українською спілкою психотерапевтів (УСП) з її всеукраїнськими організаційними заходами, вимогами і процедурами в підготовці фахівців, викладацькими ресурсами, етичними стандартами тощо.

  Актуальність проведення систематичних досліджень, пов’язаних із вивченням особливостей застосування КІП у вітчизняному просторі; розроблення програм реабілітації постраждалих внаслідок наявного військового конфлікту; можливість вільного (без посередництва МГОСРС) обміну досвідом у практичній і дослідницькій роботі із фахівцями з КІП як в Україні, так і за кордоном.

Отже, Українське національне товариство дослідження і розвитку кататимно-імагінативної психотерапії, об’єднуючи у своєму складі професійних психотерапевтів та консультантів, науковців, що досліджують метод, а також тих, хто навчається КІП, ставить перед собою такі цілі:

 

Цілі та завдання УНС КІП

НАВЧАННЯ

Належне організаційне, кадрове і
методичне забезпечення процесу навчання методу та підвищення
кваліфікації консультантів і психотерапевтів

ДОСЛІДЖЕННЯ

Організація і проведення наукових досліджень методу КІП з урахуванням вітчизняного соціокультурного контексту, в тому числі участь у крос-культурних дослідженнях з презентацією результатів на міжнародних форумах

АДВОКАЦІЯ МЕТОДУ КІП

Підвищення іміджу КІП в українській професійній психотерапевтичній спільноті та в академічних наукових і навчальних інституціях.

ПІДТРИМКА СТАНДАРТІВ

Впровадження європейських критеріїв і стандартів в процес підготовки і практикування психодинамічного методу кататимно-імагінативної психотерапії

СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ КІП

Підтримка вітчизняних фахівців в осмисленні і узагальненні власного досвіду застосування методу КІП, сприяння їх професійному розвитку, міжколегіальному спілкуванню і співпраці; створення вітчизняної школи КІП.

Професійне навчання методу КІП

Кататимно-імагінативна психотерапія як сучасний психодинамічний метод…

познайомитись із програмою…

Про метод КІП

КІП характеризують три суттєві ознаки: метод ґрунтується на глибино-психологічних теоріях; у ньому використовуються імагінації; ключову роль відіграє робота із символікою імагінацій.

дізнатись більш…

Бібліотека матеріалів з КІП

Сучасний етап розвитку КІП характеризується різними тенденціями. Насамперед відзначимо, що продовжується активний розвиток теорії і практики застосування методу у психологічній і медичній галузях

перейти до бібліотеки

Все права защищены: ©УНСДРКИП