66

Загальні відомості та вимоги щодо навчання КІП

Психодинамічна психотерапія з використанням кататимних імагінацій розглядається у даній програмі як психотерапевтичний напрям,що базується на методі кататимно-імагінативної психотерапії (КІП, символдрама), специфікою якого є робота із сновидіннями наяву. 

Програма складається із 2130 годин і має у своєму складі наступні структурні елементи:

·        власний досвід

·        теоретичну та методичну підготовку

·        практичну діяльність

·        супровідні супервізії

 

Загальні відомості  щодо підготовки фахівців

 Підготовка за даним напрямом є психотерапевтичною підготовкою і дає право після її закінчення бути внесеними до реєстру психотерапевтів УСП та УНС ДР КІП.

 

Підготовка передбачає: 

 

— набуття власного досвіду
[індивідуальний психоаналіз, індивідуальна психодинамічна терапія з
використанням кататимних імагінацій (КІП в індивідуальній формі), психодинамічна терапія з використанням кататимних імагінацій в навчальній групі (КІП в групі)]; 

— оволодіння загальною теорією психотерапії та консультування, теорією класичного і сучасного психоаналізу, теорією, методами і техніками кататимно-імагінативної психотерапії; 

— практичну роботу із пацієнтами (клієнтами) під супервізією.  

 

Підготовка дозволяє випускникам самостійно здійснювати психотерапевтичну діяльність у межах психодинамічної психотерапії із використанням кататимних імагінацій у таких сферах:

·       індивідуальній та груповій психотерапії,
психотерапії пар, сімейній психотерапії;

·       психотерапії дітей і підлітків;

·       психологічному консультуванні;

·       кризовому консультуванні.

Передумови для початку навчання

До процесу навчання допускаються:

·      дієздатні особи;

·  особи, яким виповнилось 21 рік (на момент отримання диплому кандидату мусить виповнитись не менше ніж 25 років);

·      особи, які отримали вищу психологічну або медичну освіту;

·    особи, які мають відповідну професійну/особистісну придатність (здатність до рефлексії та саморозвитку; здатність до емпатії, соціальних контактів та стосунків; розвиненість у розумінні символів, фантазій; достатні розумові здібності; зрілість у поводженні з фрустраціями, з власними та чужими імпульсами різної модальності тощо);

·   особи, які з позитивною оцінкою пройшли співбесіду у навчального терапевта або навчального психоаналітика або супервізора КІП;

·     кандидати, які надали резюме, що містить автобіографічну довідку, інформацію про професійну та практичну діяльність.

 

 

Процес підготовки

Даний процес включає 2130 [480+900+750] годин, які складаються із часів власного досвіду,  теоретичної та методичної підготовки по психоаналітичної терапії та кататимно-імагинативної психотерапії, практичної діяльністі, супровідних супервізій. 

  

Набуття власного досвіду у індивідуальному і груповому форматах протягом щонайменше 480 годин.

Із цих годин не менше 130 годин має тривати індивідуальний психоаналіз, не менше 50 годин — індивідуальна психотерапія за методом КІП; 300 годин – групова. Закінчення навчального аналізу та  терапії має бути визнано і підтверджено навчальним аналітиком та психотерапевтом КІП. Набуття власного досвіду групового формату відбувається в безперервній психодинамічній з використанням кататимних імагінацій навчальній групі.

 

Програма теоретичної частини курсу підготовки включає не менше 900 годин [450+300+150] і складається з таких розділів:

·        загального — загальна теорія психотерапії, теорія психоаналізу та психодинамічної психотерапії, етичні аспекти психотерапії;

·        спеціалізованого —  теоретико-методична підготовка для модальності КІП;

·        психіатричної пропедевтики

Загальна теорія психотерапії, теорія психоаналізу та психодинамічної психотерапії, етичні аспекти психотерапії включають 450 годин (450=120+300+30) і передбачаюсь опрацювання таких тем:

·        Соціокультурні аспекти психотерапії

·        Основні психотерапевтичні напрями

·        Етичні аспекти психотерапії

·        Історія і школи психоаналізу та психодинамічної психотерапії

·        Теорії і дослідження, на яких базується психоаналіз та психодинамічна терапія

·        Психотерапевтична антропологія. Теорії розвитку та періодизація життєвого циклу

·        Теорії психопатології

·        Теорії діагностики та інтервенцій

·        Теорії групового психоаналізу та психотерапії

·        тощо.

 

Теоретико-методичні засади КІП викладаються протягом не менш ніж 300 годин і передбачають наступні теми:

·        Історія та розвиток КІП

·        Феномен «сновидінь наяву»; теорія імагінативного процесу

·        Теорія символізації, символічна функція та її порушення

·        Феномен регресу в КІП 

·        Особливості психодинамічної діагностики в КІП

·        Основні психодинамічні теорії розвитку, психодіагностичні критерії і практика КІП (факультативно)

·        Психосоматичні розлади і їх опрацювання в КІП

·        Теорія і техніка основного, середнього та вищого ступенів; психоаналітичне пропрацювання в КІП: робота з перенесенням та контрперенесенням, робота з опором

·        Теорія та методика групового процесу в КІП (факультативно)

·        Теорія та методика застосування кататимних імагінацій в консультуванні  (факультативно)

·        Теорія та методика застосування кататимних імагінацій у кризовій допомозі (факультативно)

·        Особливості роботи з дітьми та підлітками в КІП.

 

Психіатрична пропедевтика включає 150 годин і передбачає такі   елементи: основи психіатрії, психіатричну діагностику, клінічні розбори.

Психіатричну пропедевтику кандидати проходять у визнаних УСП інституціях та у сертифікованих викладачів.

Теоретична підготовка проводиться викладачами-психоаналітиками, навчальними психотерапевтами та доцентами УНС ДР КІП, викладачами-психіатрами.

Практична діяльність включає не менше, ніж 600  [300+300] годин і передбачає:

Практичну діяльність  (600 годин), у тому числі: 

· не менше 300 годин власної практики психодинамічної психотерапії із використанням кататимних імагінацій; 

·  не менше 300 годин практики в установах психіатричного профілю та установах охорони здоров’я.

Супервізорський супровід практики включає не менше 150    [25+50+75] годин: 

· 25 годин континуальної супервізії одного випадку у постійного супервізора КІП (індивідуальна, 1 раз на 2-4 тижні);

·      50 годин супервізії у складі постійної супервізійної групи з постійним супервізором КІП; 

·     75 годин – участь у нерегулярних супервізійних групах за методом КІП або психоаналізу.

 

Супервізію можуть проводити супервізори УНС ДР КІП, супервізори УСП та УКПП, супервізори визнаних міжнародних організацій КІП та психоаналізу.

 

 

Умови для закінчення підготовки

 

 Для клопотання щодо присудження кваліфікації  психотерапевта за фахом «психодинамічна психотерапія з використанням кататимних імагінацій» необхідно: 

 ·         здобути власний досвід (пройти навчальний психоаналіз, навчальну психодинамічну психотерапію з використанням кататимних імагінацій в індивідуальній та груповій формах), повну теоретичну підготовку, супервізію у визначених вище обсягах.

·        Захистити дипломну роботу і скласти іспит у формі колоквіуму.

 

         За умови виконання всіх кроків, передбачених навчальною програмою, необхідно надіслати в навчальну комісію секції КІП копії всіх відповідних свідоцтв і сертифікатів.

         Навчальна комісія секції КІП присуджує кваліфікацію психотерапевта за фахом «психодинамічна психотерапія з використанням кататимних імагінацій»

         Присудження кваліфікації підтверджується сертифікатом та рекомендацією до реєстрів УСП, УКПП та УНС ДР КІП.

 

Залишити заявку та дізнатись більше