spisok1

Програма теоретико-методичної підготовки за напрямком
кататимно-імагинативної психотерапії (КІП, символдрама), 300 годин

1й семестр

Три теоретико-методичних семінари:
Вступ до КІП (16 а.г.)
Основний ступінь КІП (60 а.г.)
Поглиблене опрацювання основного ступеню КІП (28 годин)
Індивідуальна навчальна терапія (приблизно 10 сесій)
Групова навчальна терапія (60 годин)
Початок практики в КІП та її супервізійний супровід (участь у груповій супервізійній групі, індивідуальні супервізії)
Підсумковий колоквіум, що включає підготовку реферату та обговорення теоретичних і методичних питань (20 а.г.).

Сума годин навчально-методичної складової – 124 академічних години

3й семестр

Два теоретико-методичних семінари: · Психосоматичні розлади та їх опрацювання в КІП (30 а.г.)
Особливості роботи з дітьми і підлітками в КІП
(20 а.г.) Індивідуальна навчальна терапія
Групова навчальна терапія (60 а.г.)
Практична діяльність із супервізійною підтримкою (індивідуальні та групові супервізії)

Усього: 50 академічних годин

5й семестр

Завершення групової навчальної терапії - (60 а.г.)
Практична діяльність із супервізійною підтримкою (індивідуальні та групові супервізії)

Підготовка дипломної роботи (опис випадку з власної практики, що тривав під супервізією не менше 25 сесій).

Захист дипломної роботи та іспит у формі колоквіуму.

2й семестр

Два теоретико-методичних семінари:
Середній ступінь КІП (60 а.г.)
Середній ступінь КІП – асоціативний метод (не менше 30 а.г.)
Продовження індивідуальної навчальної терапії
Групова навчальна терапія (60 а.г.)
Підсумковий колоквіум що включає підготовку реферату, обговорення теоретичних і методичних питань, демонстрацію практичних навичок (20 а.г.)

Сума годин навчально-методичної складової - 110 академічних годин

4й семестр

Один теоретико-методичний семінар:
Психоаналітичне пропрацювання в КІП, (робота з опором, захистами, перенесенням та контрперенесенням) - (16 а.г.)
Групова навчальна терапія (60 а.г.) Практична діяльність із супервізійною підтримкою (індивідуальні та групові супервізії)

Усього: 16 академічних годин

Загальний обсяг навчально-методичної підготовки:
Теоретико-методичні семінари – 260 а.г. ·
Колоквіуми – 40 а.г.

Усього: 300 академічних годин